Good example

 

V rámci Team Cupu sa zameriavame na podporu sociálnej zodpovednosti a posilňovanie študentov pri aktívnom prispievaní k ich komunitám. Naša dobrovoľnícka iniciatíva ponúka študentom možnosť zapojiť sa do zmysluplných dobrovoľníckych aktivít, ktoré riešia spoločenské problémy a prinášajú pozitívne zmeny. Tento dokument uvádza ciele, možnosti a usmernenia pre našu dobrovoľnícku iniciatívu.

Ciele dobrovoľníckej iniciatívy:

1. Posilnenie: Našim cieľom je posilniť študentov tým, že im poskytneme nástroje, zdroje a podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie konkrétneho vplyvu vo svojich komunitách prostredníctvom dobrovoľníctva.
2. Sociálna zodpovednosť: Naša Dobrovoľnícka iniciatíva podnecuje študentov, aby sa aktívne zapájali do projektov, ktoré riešia spoločenské problémy a podporujú pozitívne zmeny, vytvárajúc tak zmysel pre sociálnu zodpovednosť.
3. Osobný rast: Zúčastnením sa dobrovoľníckych aktivít majú študenti možnosť rozvíjať cenné životné zručnosti, rozširovať svoje pohľady a prejavovať súcit voči ostatným.

Možnosti dobrovoľníctva:

1. Upratanie lesa, okolie jazera alebo čiernej skládky: Organizujte a zúčastnite sa kampani zameraných na čistenie verejných priestranstiev, ako sú parky, pláže alebo okolie riek. Táto iniciatíva podporuje ochranu životného prostredia a zvyšuje povedomie o dôležitosti zachovania prírodného prostredia.
2. Mentoringové a doučovacie programy: Zapojte sa ako mentor alebo doučovateľ pre deti z neprivilegovaného prostredia a poskytnite im akademickú podporu, vedenie a inšpiráciu. Táto iniciatíva pomáha prekonávať vzdelávacie rozdiely a posilňuje mladšie generácie, aby dosiahli svoj plný potenciál.
3. Starostlivosť o starších a spoločenská interakcia: Dobrovoľne pôsobte v miestnych domovoch dôchodcov alebo centrách starostlivosti o starších, prinášajúc starším spoločnosť a radosť. Prostredníctvom strávenia kvalitného času s obyvateľmi, zapájania sa do rozhovorov a organizovania aktivít môžu študenti pozitívne ovplyvniť ich pohodu.
4. Zbierky potravín pre komunitu: Organizujte a zúčastnite sa zbierok potravín pre komunitu, zhromažďujte a distribuujte potraviny pre tých, ktorí ich potrebujú. Táto iniciatíva si kládzie za cieľ riešiť nedostatok potravín a zvyšovať povedomie o dôležitosti rovnakého prístupu k zdravým jedlám.

Návod pre účastníkov:

Záväzok: Od účastníkov sa očakáva, že sa budú venujú dobrovoľníckym aktivitám, porozumejúc dôležitosti svojho prínosu.
Úcta a súcit: Zaobchádzajte so všetkými zúčastnenými osobami s úctou, súcitom a inkluzivitou, prijímajúc rôznorodosť a kultúrne rozdiely.
Bezpečnosť a pohoda: V dobrovoľníckych aktivitách dávajte prednosť osobnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných, dodržiavajte príslušné smernice a protokoly.
Dokumentácia: Účastníkov žiadame, aby dokumentovali svoje skúsenosti s dobrovoľníctvom prostredníctvom fotografií alebo videí, so súhlasom všetkých zúčastnených osôb. Tieto vizuálne materiály môžu byť použité na propagáciu alebo zdieľanie vplyvu ich prínosov.

Zúčastnením sa Dobrovoľníckej iniciatívy v rámci Team Cupu môžu študenti aktívne prispievať k riešeniu sociálnych problémov a podporovať pozitívne zmeny v ich komunitách. Prostredníctvom kampaní na upratanie, mentoringových a doučovacích programov, starostlivosti o starších alebo zbierok potravín si účastníci nielenže vytvárajú rozdiel, ale rozvíjajú aj nevyhnutné životné zručnosti a podporujú svoj osobný rast. Zaneste hodnoty posilnenia, sociálnej zodpovednosti a osobného rastu
 

Vybrané dobrovoľnícke iniciatívy našich účastníkov si môžete prezrieť na odkazoch nižšie:

All sports - Estonia
All sports - Slovenia
Basketball - Austria
Basketball - Hungary
Basketball - Italy
Beachvolleyball - Austria
Beachvolleyball - Bulgaria
Beachvolleyball - Italy
Beachvolleyball - Romania
Minifootball - Croatia
Minifootball - Slovakia 1
Minifootball - Czechia 2
Minifootball - Hungary 2
Minifootball - Romania 2
Minifootball - Serbia 1
Minifootball - Serbia 2

Hlasujte za svojho favorita v súťaži o najlepšiu dobrovoľnícku iniciatívu

HLASOVANIE SA UZATVORÍ 28.9.2023 16:30.
Iniciatíva s najviac hlasmi získava odmenu v hodnote 1.000€

 • All sports - Estonia

  2.2%
 • All sports - Slovenia

  1.2%
 • Basketball - Austria

  7.3%
 • Basketball - Hungary

  3.3%
 • Basketball - Italy

  0%
 • Beachvolleyball - Austria

  0.2%
 • Beachvolleyball - Bulgaria

  0%
 • Beachvolleyball - Italy

  0.3%
 • Beachvolleyball - Romania

  10.1%
 • Minifootball - Croatia

  0%
 • Minifootball - Slovakia 1

  38.2%
 • Minifootball - Czechia 2

  0%
 • Minifootball - Hungary 2

  0.2%
 • Minifootball - Romania 2

  34.2%
 • Minifootball - Serbia 1

  2.4%
 • Minifootball - Serbia 2

  0.4%
Hlasovanie sa už skončilo

 

LIVESTREAM GOOD EXAMPLE MÔŽETE SLEDOVAŤ NA ODKAZE NIŽŠIE, ŠTVRTOK 28.9. 14:00