21. - 23. Apríl
Bratislava, Slovensko

Úvod:
Tretie sprievodné podujatie malo za cieľ poskytnúť medzinárodný tréning pre trénerov z rôznych európskych krajín. Podujatie trvalo niekoľko dní a zahŕňalo prednášky, diskusie, praktické tréningy a príležitosti na nadviazanie kontaktov.

Deň 1: piatok 21. apríla 2023
Oficiálny program začal neformálnym privítaním v hotelovej hale a hneď pokračoval privítacou večerou, ktorá posilnila vzťahy pre náročný sobotný deň. Večera vytvorila neformálnu atmosféru, v ktorej sa naši tréneri mohli spoznať, vymieňať si nápady a budovať nové vzťahy. Toto počiatočná stretnutie bolo kľúčové pre budovanie komunity medzi účastníkmi.

Deň 2: sobota 22. apríla 2023
Druhý deň podujatia začal sériou zaujímavých prednášok, ktoré mali za cieľ posilniť osobný a profesijný rozvoj. Prvá prednáška sa zameriavala na motiváciu a skúmala rôzne motivačné teórie a praktické techniky na inšpiráciu športovcov a odhalenie ich plného potenciálu. Tréneri získali cenné poznatky o účinných motivačných stratégiách, vďaka ktorým môžu vytvoriť prostredie, ktoré podporuje oddanosť a vytrvalosť.

Nasledujúca prednáška sa zameriavala na sebapoznanie a sebarealizáciu. Tréneri boli povzbudení, aby reflektovali nad svojimi vlastnými silnými stránkami, slabosťami a trénerskými štýlmi. Táto časť poskytla nástroje a rámce na sebahodnotenie, čo umožnilo účastníkom lepšie porozumieť sami sebe ako trénerom a identifikovať oblasti na osobný rast.

Dobrovoľnícka iniciatíva - interaktívna dielňa

Po ránočných prednáškach sa uskutočnila živá diskusia o dobrovoľníckych iniciatívach. Tréneri boli povzbudzovaní, aby sa angažovali vo svojej vybratej dobrovoľníckej práci po návrate do svojich krajín. Táto diskusia mala za cieľ rozvíjať pocit spoločenskej zodpovednosti a propagovať dôležitosť artuizmu. Účastníci nadšene zdieľali svoje nápady a vyjadrili svoje záväzky implementovať rôzne dobrovoľnícke projekty.

3 športové tréningové jednotky - Malý futbal, 3x3 basketbal, Plážový volejbal

Poobede sa podujatie presunulo do praktických tréningových jednotiek. Renomovaní tréneri zo Slovenska viedli jednotky pre tri populárne športové disciplíny: minifutbal, basketbal a plážový volejbal. Tréneri mali možnosť učiť sa od týchto skúsených profesionálov, ktorí zdieľali svoje odborné vedomosti, trénerské metódy a techniky tréningu. Interaktívny charakter týchto jednotiek umožnil praktické učenie, kde tréneri mohli uplatniť nové poznatky a získať okamžitú spätnú väzbu.

Po intenzívnych tréningových jednotkách nasledovala zaslúžená večera, ktorá vytvorila neformálne prostredie, kde sa tréneri mohli uvoľniť, nadviazať kontakty a zreflektovať aktivity dňa. Počas večere účastníci diskutovali o svojich skúsenostiach počas tréningových jednotiek, zdieľali poznatky, vymieňali si nápady a hľadali rady od seba navzájom. Tréneri ďalej diskutovali o svojich dobrovoľníckych iniciatívach, poskytovali si podporu a navzájom sa posilňovali.

Deň 3: nedeľa 23. apríla 2023
Posledný deň Team Cup medzinárodného tréningu je miernejší, s dôrazom na ukončenie podujatia a rozlúčku s účastníkmi. Deň začína spoločnými raňajkami, kde sa tréneri môžu ešte raz stretnúť, zdieľať svoje skúsenosti a zhodnotiť poznatky. Po raňajkách sa oficiálne končí Team Cup International Training. Účastníci sa potom vydajú na cestu späť do svojich krajín, so sebou nové poznatky, zručnosti a inšpiráciu na ďalšie posilňovanie svojej osobnostnej a profesionálnej kariéry.

Záver: Team Cup International Training sa stal veľmi úspešným a významným podujatím, ktoré účastníkom poskytlo neoceniteľné príležitosti na profesionálny rozvoj, výmenu poznatkov a nadviazanie kontaktov. Vďaka rôznorodým aktivitám prispelo podujatie k rozvoju trénerských postupov, podporovalo spoluprácu medzi trénermi a šírilo povedomie o sociálnej zodpovednosti v športovej komunite.

Team Cup International Training mal za cieľ posilniť trénerov v oblasti zručností, hlbšieho sebapoznania a skutočného záväzku vytvoriť pozitívny dopad prostredníctvom dobrovoľníckych iniciatív. Sústredili sme sa na rozšírenie poznatkov, sociálnu zodpovednosť a profesionálny rozvoj, čím sme preukázali našu oddanosť v zdokonaľovaní trénerských postupov a posilňovaní celkového športového prostredia.