Propozície 3x3 basketbal

Vyhlasovateľ:

Bratislavský zväz malého futbalu

Organizátor:

Slovenská basketbalová asociácia

Termín a miesto konania:

26.9. – 29.9. 2023

Kuchajda, Bratislava

Kategória:

Ženy

Účastníci:

Univerzitné družstvá

Pravidlá:

PRAVIDLÁ – 3×3 Slovakia Basketball Official Page (3x3slovakbasket.sk)

Hrací systém:

Systém turnaja a nasadenie tímov sa uskutoční prostredníctvom špeciálneho on-line portálu FIBA 3x3. Do turnaja je zapojených 10 tímov v dvoch skupinách po 5 účastníkov. 4 družstvá z každej skupiny postupujú do štvrťfinále, následne víťazné tímy do semifinále. Tými ktoré prehrajú svoje štvrťfinálové zápasy hrajú súboje o celkové 5. respektíve 7. miesto. Viď príloha.

Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel 3x3 basketbalu. Každé družstvo pozostáva zo 4 hráčov (3 hráči na ihrisku a 1 striedajúci).

Hrací čas a hodnotenie:

Základný hrací čas pozostáva z 1 periódy trvajúcej 10 minút.

V zápase zvíťazí tím, ktorý na konci základnej hracej doby dosiahne viac bodov. Tím zvíťazí aj vtedy, ak ešte pred koncom základnej hracej doby dosiahne 21 alebo viac bodov.

Ak majú na konci základnej hracej doby družstvá rovnaké skóre, hrá sa predĺženie; v ňom zvíťazí tím, ktorý ako prvý dosiahne 2 body.

Hracie lopty:

Oficiálna 3x3 lopta Wilson, veľkosť 6, váha 7

Výstroj:

Každý tím obdrží dresy s číslami.

Ceny:

Zabezpečí organizátor

Protesty:

Do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 20,- € organizátorovi. V prípade opodstatneného protestu bude suma vrátená.

Organizačný štáb:

Mgr. Marek Adamčík

Rozhodcovia:

Zabezpečí SBA.

Poistenie:

Účastníci štartujú na vlastné individuálne poistenie.

Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.

Za bezpečnosť a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie organizačných pokynov k súťaži zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.

Zdravotná služba:

Zabezpečí organizátor turnaja.

Upozornenie:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich. Za odložené veci organizátor nezodpovedá!

Kontaktná osoba:

Mgr. Marek Adamčík, 0903 851 911, 3x3@slovakbasket.sk

Odborný garant súťaže:

Mgr. Marek Adamčík