Dobrovoľnícka iniciatíva

Nadšení študenti sa zapojili do dobrovoľníckej iniciatívy

Nadšení študenti prinášajú pozitívne zmeny do svojho okolia prostredníctvom dobrovoľníckych iniciatív aj v rámci podujatia European Team Cup.V rámci podujatia Team Cup sa zameriavame na viac ako len na športový výkon. Event stavia na posilnení spoločenskej zodpovednosti a podporuje študentov v ich snahách prispievať k lepšiemu okoliu. Naša dobrovoľnícka iniciatíva poskytuje študentom príležitosť zúčastniť sa dobrovoľníckych aktivít s cieľom riešiť spoločenské problémy a prinášať pozitívne zmeny.


Naším hlavným cieľom je posilniť študentov tým, že im poskytneme nástroje, zdroje a podporu, ktorú potrebujú na dosiahnutie reálnych vplyvov vo svojich komunitách prostredníctvom dobrovoľníctva. Dobrovoľnícka iniciatíva motivuje študentov k aktívnemu zasahovaniu do projektov, ktoré sa zaoberajú spoločenskými problémami a podporujú pozitívne zmeny. Tým sa rozvíja zmysel pre sociálnu zodpovednosť u mladej generácie.: Účasť na dobrovoľníckych aktivitách umožňuje študentom rozvíjať cenné životné zručnosti, rozširovať svoj obzor a prejavovať súcit voči ostatným. Vytvára príležitosti na ich osobný rast. Okrem toho sa študenti v rámci tohto projektu stanú aj mentormi pre deti z menej privilegovaného prostredia. Pomôžu im v akademických záležitostiach, vedení a inšpirácii.

Prispejú svojou činnosťou aj starším občanom v miestnych domovoch dôchodcov, vďaka čomu svojou prítomnosťou a starostlivosťou prinesú radosť a pocit dôležitosti. Zapájať sa môžu aj pri zbierke potravín pre tých, ktorí ich potrebujú. Pomôžu riešiť problém nedostatku potravín a tak prispejú k zlepšeniu života tých, ktorí sú v núdzi.

Zapojením sa do dobrovoľníckej iniciatívy v rámci  podujatia European Team Cup majú študenti príležitosť nielen prispieť k riešeniu sociálnych problémov, ale aj podporiť pozitívne zmeny vo svojich komunitách. Očakáva sa, že tieto skúsenosti budú pre študentov obohacujúce a že sa rozvíjajú ako aktívni, zodpovední a empatickí občania. Zároveň tak budujú hodnoty, ktoré sú dôležité pre ich osobný rast a pre budúcnosť našich spoločenstiev.
 

 

Aktuálné články

Šport ako životná nutnosť

Pravidelný pohyb pomáha po psychickej aj fyzickej stránke – zhodli sa účastníci bratislavskej konferencie na…

Vydarený deň hostiteľov

Vo štvrťfinále beach volejbalu máme až päticu tímov, futbalisti Slovenska 2 ešte nedostali gól